Onsdag 8 mars, Internationella kvinnodagen.

18:00 Konstutställningen “Jag är en kvinna” av konstnären Tara Afshar.
Persisk soppa serveras.
19:00 finns möjligheten att på gå kvällsmässa.
20:00 bjuds det på föredrag och musik

Plats: Västerledskyrkan, Västerleds församling. Ett samarrangemang med
Abrahamsberskyrkans församling.