Ge en gåva

Stötta gärna Abrahamsbergskyrkans arbete

Swish: 123 03 00 384

Plusgiro
Församlingen: 19 20 42-0
Abrahamsbergskyrkans ungdom: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4, ange församling nr 2502
Koviken: 69 59 27-4
Vindens vänner: 81 33 85-2

Bankgiro
Församlingen: 5360-2330
Abrahamsbergskyrkans Seniorer: 5466-1335

Kontonummer
Församlingen (SHB): 6170-79 226 841

Adress
Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45
168 30  Bromma

08- 80 20 70
abra@abrahamsbergskyrkan.se

Kyrkans organisationsnummer
802004-1797

Hemsida: kommunikation@abrahamsbergskyrkan.se