Församlingsbladet Livet

Abrahamsbergskyrkans tidning Livet skickas till medlemmar och andra intresserade fyra gånger per år.

I varje nummer hittar du kalendarium, reportage på aktuella och relevanta teman, notiser om församlingens arbete och en hel del annat.

Redaktionen består av Maja Eliasson, Ida Hennerdal, Magnus Höij och Petter Jakobsson.

Publicerade utgåvor:

2023 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2022 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2021 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2020 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 
2019 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 
2020 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 
2019 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 
2018 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2017 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2016 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2015 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2014 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2013 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2012 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2011 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2010 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2009 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2008 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2007 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2006 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4
2005 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4