Medlemskap

Vill du bli medlem?
Att bli medlem i Abrahamsbergskyrkan är ett aktivt steg och ett beslut som varje person själv tar.

Att vara medlem är att vara innesluten i församlingens omsorg men också att dela uppdraget som Jesus gett församlingen att finnas till för sina medmänniskor på olika sätt Det finns många bilder i bibeln som säger viktiga saker om vad församlingen är. En av bilderna är av en kropp där de olika delarna behöver varandra och där olikheter berikar. Församlingens centrum är Jesus Kristus.

Medlemmar och församlingens vänner/närstående hjälps åt bygga gemenskapen i församlingen.
Som regel hälsas man välkommen som ny medlem i samband med en gudstjänst men det kan också ske på andra sätt. Medlemskapet föregås av ett samtal med någon av församlingens pastorer.

Ta gärna kontakt med vår pastor eller diakon för ett samtal. Klicka här för kontaktuppgifter

Vill du avsluta ditt medlemskap?
Du är nu deltagare i en annan församlings verksamhet och vill ansluta dig dit. Då kan du få ett intyg utskrivet från Abrahamsbergskyrkan till den församlingen.

Du vill inte längre vara med, utav någon anledning. Då kan du begära utträde. Ta kontakt med pastor för att avsluta ditt medlemskap.