Välkommen till Abrahamsbergskyrkan

Nästa gudstjänst

Nästa gudstjänst

15 december 11.00 Bana väg för Herren! Julen sjunges in. Julspel. Lasse Vallmoss, Ingrid Engback. Sång av Ungdomskören, Canta Felice och ArtSong med Jonas Eliasson och Thore Kennestad.  Läs i kalendarariet om alla våra samlingar och aktiviteter.   Varmt välkommen!

Advent

Advent

Advent i Abra! Efterlängtade advent är här igen. Ordet advent kommer av latinets adventus, som betyder ankomst. Den som ska komma är vår och hela världens frälsare, Jesus. Advent inleds fjärde söndagen före jul och varar till och med julafton.

Utökat kollegium i vår

Utökat kollegium i vår

Varmt välkomna Esther, Helena och Inga till Abrahamsbergskyrkan! Under hösten har styrelsen arbetat med frågan kring ersättning för tjänsterna pastor med barn- och ungdomsinriktning och musikledare. Nu kan vi glädjande meddela att vi under våren förstärker kollegiet med två temporära

Carin Dernulf leder Equmenia

Carin Dernulf leder Equmenia

Bland Abras många ledare finns även Equmenias general­sekreterare: Carin Dernulf. Carin Dernulf är en av scoutledarna i Abra. Vid sommarens stora riksscout­läger Prisma bodde hon halva lägret med sina scouter från Abra och halva lägret med lägerledningen. För hon är

Mitt på dagen träffar

Mitt på dagen träffar

Mitt på dagen träffar i Abrahamsbergskyrkan Bromma Varje onsdag kl. 13:00 (under terminerna) träffas daglediga för att vara med om 1½ timmes gemenskap med varierande program. Det kan vara föredrag, musik, allsång, poesi, med mera – eller ibland en utflykt.

Information: resursförstärkningar

Information: resursförstärkningar

Välkommen till information om några resursförstärkningar av kollegiet i vår. I samband med kyrkkaffet den andra och tredje advent, alltså 8 och 15 december 2019, kommer styrelsen att informera om kollegiets arbete under våren. Inga nya beslut ska fattas. Varmt