Välkommen till Abrahamsbergskyrkan

Nästa gudstjänst

Nästa gudstjänst

Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Nästa söndag, den 28 april, firar vi 2:a söndagen i påsktiden med temat: Påskens vittnen. Maria Öst, Örjan Wallin leder gudstjänsten. Sång av Christoffer Karsberg. Vi samlas som vanligt kl 11.00.

Ledigt jobb: pastor/diakon

Ledigt jobb: pastor/diakon

Abrahamsbergskyrkan har ett livaktigt barn- och ungdomsarbete med bl a en stor scoutkår, tonår, barnkörer och konfirmationsläger. Det finns också en gemenskap av föräldrar och barn med utgångspunkt i verksamheten. Arbetet bedrivs till största delen inom ramen för equmeniaföreningen AbraUng

Påskens firande

Påskens firande

Skärtorsdag. 18 april 19.00 Nattvardsandakt i Taizéanda. Vi befinner oss i slutet av fastan, i en vecka som kallas för stilla veckan.  Jesus instiftar den första nattvarden – sedan grips han. Den här kvällen är förebilden för kyrkor i hela

Konfirmation

Konfirmation

    Konfirmera dig i Abra 2019 Läger 23 juni—6 juli på Koviken, Lovön Abrahamsbergskyrkan har ett två veckor långt konfirmationsläger i början av sommaren. Lägret hålls på församlingens fritidsgård Koviken, som ligger i skogskanten vid Mälaren på Lovön. Det

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan har anmält sig till att vara med i Equmeniakyrkans kampanj för Klimatfasta. Årets fasta pågår mellan 6 mars och 20 april. Kampanjens syfte:  ”Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår

Reprisen

Reprisen

Öppet: Lördagar kl 10-14 Abras nya second hand-butik gör det lättare att leva hållbart. Hållbarhet är ett tema i Abrahamsbergskyrkan under verksamhetsåret. Att inte alltid köpa nytt utan återanvända eller lämna vidare till nya brukare är en del av en