Välkommen till Abrahamsbergskyrkan

Nästa gudstjänst

Nästa gudstjänst

Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Nästa söndag, den 19 maj, firar vi 5:e söndagen i påsktiden med temat “Att växa i tro”. Maria Öst och Tilly Liman leder gudstjänsten. Allsångsorkestern spelar. Vi samlas som vanligt kl

Församlingsmöte 19 maj och 28 maj

Församlingsmöte 19 maj och 28 maj

Församlingsmöte söndagen den 19 maj eftergudstjänsten med diskussion inför kyrkokonferensen, församlingens ekonomi och information om rekrytering av ny pastor/diakon med inriktning på barn- och unga. Extra församlingsmöte tisdagen den 28 maj för beslut om att kalla pastor/diakon med inriktning på barn-

Vårkonsert

Vårkonsert

Möt våren och kom i sommarstämning med musik! Söndag 19 maj kl 16.00 är det vårkonsert med Abrahamsbergskyrkans körer. Finstämt och lekfullt i en skön blandning. Varmt välkomna!

Konfirmation

Konfirmation

    Konfirmera dig i Abra 2019 Läger 23 juni—6 juli på Koviken, Lovön Abrahamsbergskyrkan har ett två veckor långt konfirmationsläger i början av sommaren. Lägret hålls på församlingens fritidsgård Koviken, som ligger i skogskanten vid Mälaren på Lovön. Det

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan har anmält sig till att vara med i Equmeniakyrkans kampanj för Klimatfasta. Årets fasta pågår mellan 6 mars och 20 april. Kampanjens syfte:  ”Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår

Reprisen

Reprisen

Öppet: Lördagar kl 10-14 Abras nya second hand-butik gör det lättare att leva hållbart. Hållbarhet är ett tema i Abrahamsbergskyrkan under verksamhetsåret. Att inte alltid köpa nytt utan återanvända eller lämna vidare till nya brukare är en del av en