Välkommen till Abrahamsbergskyrkan

Vi ställer om församlingens alla gudstjänster till digitala sändningar. Alla deltagare hänvisas till att närvara digitalt.
Nästa gudstjänst

Nästa gudstjänst

Söndagens gudstjänst Här hittar du Abrahamsbergskyrkans YouTube-konto där vi sänder Gudstjänsten live. Du får gärna låna en psalmbok att använda när du firar gudstjänst hemma! Kontakta någon av oss i kyrkan om du vill veta mer om hur du får

Reprisen

Reprisen

Reprisen öppnar igen lördagar kl. 11 – 15 Lördagar: 2/5 ,9/5, 16/5, 23/5, 30/5 och 13/6 samt fredagen den 1/5 kl. 11 – 15 Affish hittas här Abras second hand-butik gör det lättare att leva hållbart. Hållbarhet är ett tema i

Lena leder Diakonia

Lena leder Diakonia

I sommar tar Lena Ingelstam över ansvaret för Diakonia. I vår kyrka betonar vi gärna det internationella engagemanget. Diakonia, med Equmeniakyrkan som största huvudman, står oss nära. Men trots sin uppväxt i Abra är det en annan kyrka, Johannebergs dåvarande

Gemenskap under vår med social distans

Gemenskap under vår med social distans

Corona-pandemin utmanar oss alla, även församlingens vanliga former och strukturer. Inga Johansson reflekterar över hur Abrahamsbergskyrkan hanterat situationen. Några veckor och så är det säkert över, tänkte nog flera av oss. Så kom Folkhälsomyndighetens restriktioner och regeringens beslut om förbud

Ny ordförande inleder på distans

Ny ordförande inleder på distans

Abrahamsbergskyrkans nya ordförande har inlett sitt arbete på distans. Vi hörs på telefon, Helen och jag. Som så mycket annat under våren 2020 får ett samtal om hur det är att väljas till ordförande för Abrahamsbergskyrkans styrelse ske på distans.

Carin Dernulf leder Equmenia

Carin Dernulf leder Equmenia

Bland Abras många ledare finns även Equmenias general­sekreterare: Carin Dernulf. Carin Dernulf är en av scoutledarna i Abra. Vid sommarens stora riksscout­läger Prisma bodde hon halva lägret med sina scouter från Abra och halva lägret med lägerledningen. För hon är