Körlek

Åldersgrupp: 3 – 5 år, torsdagar kl. 16.45 – 17.30

Körlek är barnkören för de allra yngsta. Vi lär oss sånger med olika teman där mycket rörelse och lek ingår. Vi avslutar alltid med en lugn stund då vi tänder ljus, läser saga och avrundar med lugnare sånger. Varje termin brukar det ordnas en konsert då Körlek får uppträda tillsammans med de äldre barnkörerna i kyrkan. 

Kontakta Helena Bäckman för mer information
helena.backman@abrahamsbergskyrkan.se eller telefon 076-328 98 09