1800-talet Abrahamsbergskyrkan har sina rötter i 1800-talets framväxande nyevangeliska väckelse och kom i Bromma att gestaltas i Svenska Missionsförbundet, senare Svenska Missionskyrkan och numera Equmeniakyrkan.
1900 I början av 1900-talet samlas en grupp troende kvinnor i Ulvsunda och en grupp troende kvinnor och män i Nockebyhov.
1906 Bildas Nockebyhovs missionsförening.
1909 Förlägger Nockebyhovs missionsförsamling sin verksamhet till Grönviks Missionhus på Vikavägen 3 i Nockeby.
1910 Bildas Lillsjönäs missionsförening.
1913 Köper Lillsjönäs missionsförsamling Missionshyddan i Lillsjönäs.
1937 Bildas Bromma Missionsförsamling när församlingarna i Ulvsunda och Nockebyhov förenas. Den nya församlingen fortsätter att använda Grönviks Missionhus och inviger även Ulvsunda församlingsbyggnad på Drottningholmsvägen 284 samma år.
1955 Efter många års planering byggs en ny kyrka i Bromma som får namnet Abrahamsbergskyrkan. Gudstjänstverksamheterna avslutas i Grönvik och Ulvsunda. Den tidigare församlingsbyggnaden i Ulvsunda säljs. Verksamheten för barn i form av söndagsskola och scout fortsätter däremot en bra bit in på 60-talet i Grönvik.