Seglarklubben Vindens Vänner

Seglarklubben Vindens Vänner anordnar seglarläger och andra sammankomster över året. Verksamhetens fokus ligger på rekreation och utveckling för personer med funktionsnedsättning och deras familj, anhöriga och vänner. Det är viktigt för oss att skapa en atmosfär tillsammans där medlemmarna känner sig sedda och delaktiga, och det ska finnas plats för både segling, samvaro, eftertanke och andlighet.

Klubben är en självständig del av Abrahamsbergskyrkans arbete och vi samverkar på många sätt, både i kyrkans lokaler och på kyrkans fritidsgård Koviken, där vi har våra läger.

Verksamhet

Klubbens verksamhet utgörs främst av våra seglarläger på somrarna på fritidsgården Koviken ute på Lovö. Men vi har även andra återkommande sammankomster som t.ex. en vinterfest i januari, samlingshelg tillsammans med församlingen i september och olika båtvårdsaktiviteter som vi hjälps åt med.

Kontakt

Vid frågor kontakta klubbens ordförande Tommy Feldt.
tommyfeldt@gmail.com