Musiken i Abra

Abrahamsbergskyrkan har ett rikt musikliv med mycket fokus på körsång
och våra verksamheter riktar sig till alla åldrar.
Det finns tre barnkörer, en ungdomskör och två vuxenkörer som övar
varje vecka. Vi har även sångstund med de allra yngsta för dig som
är föräldraledig.
Vid speciella tillfällen ordnas projektkörer, så som vid advent och
jul.
Förutom att musiken utgör en viktig del i våra gudstjänster har vi
musikprogram varje lördag samt ett par större konserter varje år.
Många av våra församlingsmedlemmar bidrar med sång och spel vid
våra samlingar på olika sätt.
Mer information hittar du i kalendern eller under våra respektive
verksamheter.