Abrahamsbergskyrkans Seniorer – AbraSenior

Välkommen till Abrahamsbergskyrkans Seniorer

(Aktuellt program)

Ryggraden i föreningen Abrahamsbergskyrkans Seniorer (AbraSenior) består av öppna mitt-på-dagen-träffar på onsdag eftermiddag kl. 13:00 – 15:00 utom sommar och jul- och nyårshelger. De allra flesta träffarna hålls i Abrahamsbergskyrkans församlingssal i Bromma. Utflykter förekommer också.

Träffarna inleds med en kort andakt och information om kommande program. Sedan ges gott om tid för otvungen gemenskap kring borden, med smörgås, någon kaka och kaffe, te eller annan dryck för 40 kronor. För dem som deltar för första gången är det gratis. Därefter följer normalt ett föredrag och tillfälle till frågor, eller ett förberett gemensamt samtal om något viktigt ämne eller skeende. Konserter, motsvarande uppträdanden och allsång är andra programinslag. Gemensamma promenader i bra väder och studiebesök har också gjorts.

Abra Seniors Råd: Frv. Inger Krantz, Gunvor Martinsson, Helena Eriksson, Anders Mellbourn, Birgitta Sjöberg, Simone Gynnemo, Hanz Linderyd, Ingrid Engback, Lars Axelsson

Syftet är att erbjuda regelbundet återkommande tillfällen att umgås, gemensamt ta del av och bearbeta sådant som seniorer har eller kan ha intresse, nytta och glädje av i det samhälle och sammanhang som de lever och bor. Spännvidden kan vara stor.

Planerat program och vilka gäster som medverkar presenteras i bl a terminsvisa programblad, i församlingens kvartalsvisa församlingsblad, fortlöpande på AbraSeniors egna sidor och församlingens kalender på kyrkans hemsida. Viktiga besked om exempelvis återbud med kort varsel och programändringar sänds till medlemmar med epost.

AbraSenior vill vara en glad gemenskap dit man kan komma även när det är motigt i tillvaron.  Familjeförhållanden och vänkrets kan oväntat förändras genomgripande och oåterkalleligt. En tillräckligt stor och tillgänglig gemenskap kan bidra till att lättare tåla förändringar och ge stöd i det man lärt sig att trivas med. Den som deltar i träffar kan sitta tyst, få berätta en god historia eller delta i engagerande samtal i olika livsfrågor.

Föreningen Abrahamsbergskyrkan är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), som är ideellt och partipolitiskt obundet med fokus på omsorg om människan utifrån kristna värderingar.

Ordförande för AbraSenior är Hanz Linderyd , telefon 070 2164087 , e-post: abrasenior@abrahamsbergskyrkan.se

Aktuellt program