Vår tro

Jesus Kristus är Herre

Abrahamsbergskyrkans församling består av människor som tror på den Gud som bibeln berättar om och som visat sig i Jesus Kristus. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra. Det gemensamma är en vilja att följa Jesus Kristus och att växa i tro. Abrahamsbergskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan.

 

Växtplats

Vi tror att alla människor längtar efter en djupare mening med livet. Vår kyrka vill vara en mötesplats för samtalet om livet och om Gud, en plats där vi kan hjälpa varandra att upptäcka mer om vem Jesus är och vad den kristna tron har att ge och sända oss till. Gudstjänsten är ett viktigt tillfälle för detta. Till församlingen är alla välkomna – oavsett om man redan har en tro, eller om man söker en tro.

 

Engagemang

Att engagera sig för människor i såväl närområde som utöver vår värld är ett fundament i den kristna församlingen. Vi är alla delaktiga i uppdraget att sprida det glada budskapet. Abrahamsbergskyrkans församling deltar aktivt i detta världsförbättrande arbete. Det tar sig många olika uttryck både i församlingens verksamhet och i medlemmarnas vardagsliv.