Studierådet

Studierådet har som sitt särskilda uppdrag att initiera och planera studie- och föreläsningsverksamhet inom Abrahamsbergskyrkans församling.

Med studieverksamhet menar vi både arbete i form av studiecirklar och föreläsningar, både enskilda och i serieform. Den studieverksamhet som ligger inom AbraSenior, AbraUng eller musiklivet ligger utanför studierådets ansvar.

Arbetet sker nära kollegiets verksamhetsplanering och ska till sitt innehåll ligga inom ramen för kyrkans vision.