Livets högtider

Dop

Dopet är en gåva från Gud. Det kan ske när vi är små, när våra föräldrar vill att barnet ska döpas. Då sker det i regel i samband med söndagens gudstjänst. Eller när vi själva vill döpas. Ett dop som oftast sker som nedsänkning och sker på vår fritidsgård Koviken, på Lovön

Barnvälsignelse.

Familjen bär fram barnet i kyrkan. Vi tackar Gud för barnets födelse och ber om välsignelse över barnet och familjen.

Konfirmation

Efter att ha gått på en konfirmationsläsning så kan konfirmation ske. Se länk till konfirmation. Abrahamsbergskyrkan ordnar konfaläger på Koviken på sommaren. I Abrahamsbergskyrkan konfirmerar vi tidigare dop. Konfirmeras kan också den som vill konfirmera sin tro på Jesus Kristus.

Nattvard

Alla som längtar efter gemenskap med Jesus Kristus är välkomna att dela bröd och vin. Cirka 1 gång i månaden har vi Gudstjänst med nattvard. Vi använder glutenfritt bröd och alkoholfritt vin.

Vigsel

Två människor bekräftar sin kärlek till varandra inför Gud och omsluts av församlingens förböner och Guds välsignelse.

Begravning

Vi tar avsked av den som har avlidit. Vi tackar Gud för livet här som har levts. Hoppet får bära oss inför det kommande eviga livet. I samband med begravningen, kan vi ordna en minnesstund efter begravningsgudstjänsten.

Vill du veta mer om Abrahamsbergskyrkans förrättningar och högtider? Kontakta församlingens pastor, Ove Sommar, eller diakon, Helena Eriksson.

Ove nås på ove.sommar@abrahamsbergskyrkan.se eller på telefon
070-258 70 50
Helena nås på helena.eriksson@abrahamsbergskyrkan.se eller på telefon 0739-500 303

Det går också bra att ringa på telefon 08-80 20 70