Konfirmera dig i Abra

 

2021 års konfirmationsläger ägde rum på vår fina fritidsgård Koviken den 20/6-4/7 tillsammans med två heldagar i april och maj samt i anslutning till dessa båda dagar även firat gudstjänst tillsammans. I år deltog 21 st konfirmander och sammanlagt 8 st ledare (4 ungdomsledare och 4 från kollegiet). Barbro i köket är värd att nämnas lite extra här också – så mycket gott vi har fått att äta och fika! Vi är så glada och tacksamma att vi faktiskt kunnat genomföra årets läger trots rådande omständigheter med pandemi.

Vädret var tacksamt nog mestadels på vår sida, vilket gjorde att de allra flesta fartfyllda aktivitetspassen kunde genomföras i härligt sommarväder. På Midsommaraftons morgon misströstade vi lite då molnen var kompakta och grå men lagom till att konfirmandernas familjer dök upp på eftermiddagen sprack det upp och vi hade en fantastiskt fin eftermiddag tillsammans med dans, lekar, picknick och bad.

Dagarna fylldes alltså av lektioner, musik- & aktivitetspass men också morgonbön och kvällsandakt varje dag. En dag cyklade alla till Lovö kyrka för studiebesök och lektioner, en mycket uppskattad dag. Vi hann också med dop av tre konfirmander en av kvällarna. AbraUng kom på besök en kväll (och de överraskade visst med att stanna långt in på natten också, detta tror jag ingen av konfirmanderna kommer att glömma…).

Två veckor går fort och jag tror att alla kunde känna ett visst vemod när vi efter den avslutande konfirmationsgudstjänsten var tvungna att skiljas åt. Inte minst för att gudstjänsten, som ägde rum utomhus i ett strålande sommarväder nere vid vattnet på Koviken, verkligen blev otroligt vacker och innehållsrik där konfirmandernas drama-uppförande var en av höjdpunkterna.

Det vi fått höra allra mest både under och efter lägret från konfirmanderna, är hur de uttryckt stor glädje och tacksamhet för den fina gemenskap som alla upplevt. Jag hoppas därför att du som läser detta kan ana hur fina möten, upplevelser, andakter och samtal som har förts på lägren. Vi i kollegiet vill rikta en stor eloge och ett varmt tack till alla duktiga och engagerade ungdomsledare och andra frivilliga som hjälpt till i både stort och smått.

För frågor och vidare information om kommande läger:
konfa@abrahamsbergskyrkan.se
08-80 20 70