Konfirmera dig i Abra 2021

Prel. läger 27 juni-10 juli

på Koviken, Lovön

Abrahamsbergskyrkan har ett två veckor långt konfirmationsläger i början av sommaren. Lägret hålls på församlingens fritidsgård Koviken, som ligger i skogskanten vid Mälaren på Lovön. Det fina läget gör att vi spenderar mycket tid utomhus, med bland annat bad, fotboll och
kanotpaddling. Under dagarna har vi olika slags lektioner, musikpass, utflykter, aktivitetspass, besök och fritid.
Lägret är i första hand för dig som är född 2006 och 2007, eller tidigare. Med på lägret är församlingens pastorer, musikledare och fritidsledare.
Att vara människa är bland annat att ha en massa frågor. Att vara konfirmand är ett väldigt bra tillfälle att få ställa dem!
Alla frågor har inte enkla svar. Inte ens ledarna har svar på allt. Men tillsammans i konfagruppen kan man få ställa sina frågor, diskutera dem, komma vidare i sina funderingar, kanske hitta något svar, få upptäcka nya saker och lära sig mycket om mycket.
Kostnaden för hela konfirmationsläsningen är ca 6000 kronor, vilket inkluderar kost och logi, bibel, studiematerial samt gruppfoto.
Anmälningsavgiften är 600 kronor som sätts in på församlingens plusgiro 192042-0 senast 31 januari 2021. Resterande 5400 kronor sätts in senast när lägret börjar.
Dessa tillfällen ingår i konfirmationsläsningen:
◾Lördagen 30 januari 11.00 samlas konfirmander, deras föräldrar och ledare till en presentations–
och informationsträff i Abrahamsbergskyrkan.
◾Helgen 1mars9-21 har vi en introduktionshelg i Abrahamsbergskyrkan.
◾Helgen 21-23 maj har vi en gemensam helg på Koviken.
◾Helgen 20-22 augusti har vi återträff på Koviken.
OBS! Datumen är preliminära ännu!
Konfirmanderna förväntas gå på minst sju gudstjänster under våren 2021.
För frågor, vidare information och anmälan:
abra@abrahamsbergskyrkan.se
08-80 20 70