Konfirmera dig i Abra

 

Inbjudan till info-träff inför konfirmation i Abrahamsbergskyrkan 2023

Konfirmationen kommer i första hand vara för dig som är född 2008 och 2009. Informations-träff  kommer äga rum i kyrkans lokaler lördagen den 28 januari 2023 klockan 14:00 då vi samlar blivande konfirmander, deras föräldrar och konfirmationsledare. På denna samling kommer vi ledare informera om de datum, platser och innehåll för träffar och läger som kommer äga rum under våren och sommaren 2023. Det kommer finnas gott om utrymme för frågor och funderingar och det är först efter denna träff vi tar upp anmälningar till själva konfirmationen. Redan här kommer dock lite datum för kännedom, de är preliminära men mest troligt kommer det se ut som följer;

24-26/3 Konfahelg med övernattning i Abrahamsbergskyrkan
12-14/5 Konfahelg med övernattning på församlingens fritidsgård Koviken
18/6-2/7 Konfaläger med avslutande konfirmationsgudstjänst, Koviken
25-27/8 Konfaåterträff med övernattning, Koviken

Uppgifter var du skickar din anmälan till denna infoträff ser du nedan. Senast den 20 januari, 2023 önskar vi få din anmälan. Vi kommer inte servera något fika på vår träff men kom gärna en stund innan mötet och besök vår second-handbutik Reprisen i kyrkans undervåning där det finns gott, hembakt fika!

Anmälan görs till;
helena.eriksson@abrahamsbergskyrkan.se alt. 073-9500303
Med förhoppning om att ses i januari!

Helena Eriksson
Diakon, Abrahamsbergskyrkan