Styrelse

Styrelse: Detta är Abrahamsbergskyrkans styrelse, som valdes på årsmötet 2022. Styrelsen nås på styrelsen@abrahamsbergskyrkan.se

Helen Åkerman
Ordförande

Mattias Mannervik
Vice ordförande

Anders Lyckeborg
Kassör

Lena Liman
Sekreterare

Lisa Prembäck
Sekreterare

Erika Wermeling
Sekreterare

Eliza Axelsson

Ida Hennerdal

Anne-Marie Kennestad

Elina Lyckeborg

Församlingsföreståndaren är adjungerad till styrelsen och deltar i alla möten.