Abrahamsbergskyrkans styelse

Detta är Abrahamsbergskyrkans styrelse, som valdes på årsmötet 2018.

Helena Höij (ordförande)
Lars Axelsson (vice ordförande)

Lars Borg (kassör)

Sara Furuhagen (vice kassör)

Gabriella Beckvid Henriksson (sekreterare)

Örjan Wallin (sekreterare)

Ida Hennerdal

Katrina Rosvall

Mattias Mannervik

Församlingsföreståndaren är adjungerad till styrelsen och deltar i alla möten.