Detta är Abrahamsbergskyrkans styrelse, som valdes på årsmötet 2019.

Helena Höij (ordförande)


Mattias Mannervik (vice ordförande)

Lars Borg (kassör)

Gabriella Beckvid Henriksson (sekreterare)

(bild kommer)

Ida Hennerdal

(bild kommer)

Katrina Rosvall

Kristian Martinson

Erika Wermeling

(bild kommer)

Thore Kennestad

Församlingsföreståndaren, Lasse Vallmoss, är adjungerad till styrelsen och deltar i alla möten.