Styrelse

Styrelse: Detta är Abrahamsbergskyrkans styrelse, som valdes på årsmötet 2022. Styrelsen nås på styrelsen@abrahamsbergskyrkan.se

Helen Åkerman
Ordförande

Mattias Mannervik
Vice ordförande

Anders Lyckeborg
Kassör

Lena Liman
Sekreterare

Lisa Prembäck
Sekreterare

Erika Wermeling
Sekreterare

Eliza Axelsson

Maria Dahl

Kristian Martinson

Församlingsföreståndaren är adjungerad till styrelsen och deltar i alla möten.