Grön kyrka

Vi är med i Equmeniakyrkans nätverk Grön kyrka vars uppgift är att ta församlingar i hela Sverige några steg till mot en hållbar värld. Vi arbetar både inåt det vill säga hur kan vår fastighet bli mer klimatneutral och utåt med politikerutfrågningar, föreläsningar mm.

Kontakt:

Arne Prembäck

0704-41 30 97

arne@premback.se

Läs mer: Grön kyrka