Medlemmar i Abrahamsbergskyrkan kallas till församlingsmöte söndagen den 14 november efter gudstjänsten.
Agenda:
– Förslag om stadgeändring
– Information om nyhetsbrev och hur man anmäler sig
– Ev. motion till kyrkokonferensen från Abrahamsbergskyrkan
– Personalfrågor/-information

Stadgar Abrahamsbergskyrkan – revision 2021