Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänsten och kyrkfikat den 14
maj.
Vi kommer att prata om:
– Ekonomi
– Kollekter
– Rekrytering av pastor och församlingsföreståndare
– Webbsändningarna

Har du några övriga frågor du vill ta upp? Mejla gärna in dem i förväg
till ordforande@abrahamsbergskyrkan.se
Det går självklart bra att lyfta frågorna när församlingsmötet börjar
också, men om styrelsen får kännedom om frågorna i förväg, kan de
troligen besvaras på ett bättre sätt.

Välkommen!