Vi söker volontärer!

Vi befinner oss i en tid då medmänsklighet och behov av stöd  och hjälp är stor. Abrahamsbergskyrkan vill mobilisera för en långsiktig  beredskap att kunna erbjuda hjälp och stöd  till dem som behöver.

Vi söker dig som kan ställa upp som volontär, handla mat och andra inköp, finnas med i ring-tjänst och andra aktuella uppdrag. Anmäl dig till vår  volontärlista så kontaktar vi dig när det finns behov av din hjälp. Ange namn och mobilnummer och ange gärna också om du har tillgång till bil.

Skicka din anmälan till : Lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se

Tack för att du vill vara med!