Seglarklubben Vindens Vänner anordnar seglarläger och andra sammankomster över
året. Verksamhetens fokus ligger på rekreation och utveckling för personer med
funktionsnedsättning och deras familj, anhöriga och vänner. Det är viktigt för oss att
skapa en atmosfär tillsammans där medlemmarna känner sig sedda och delaktiga, och
det ska finnas plats för både segling, samvaro, eftertanke och andlighet.
Klubben är en självständig del av Abrahamsbergskyrkans arbete och vi samverkar på
många sätt, både i kyrkans lokaler och på kyrkans fritidsgård Koviken, där vi har våra
läger.

Verksamhet
Klubbens verksamhet utgörs främst av våra seglarläger på somrarna, men vi har även
andra återkommande sammankomster t.ex. vinterfest i januari, samlingshelg
tillsammans med församlingen i september, Kafédag på Ekebyhovs slott och olika
båtvårdsaktiviteter som vi hjälps åt med.

Ett urval av aktiviteter inbokade under 2020:
25 januari Vindens Vänners vinterfest i Abrahamsbergskyrkan
22 mars Vindens Vänners årsmöte
27 juli till 2 augusti Vindens Vänners seglarläger

Kontakt och frågor, kontakta klubbens ordförande
Mattias Kennestad
072-2091805
mattias@kennestad.com