ABRAHAMSBERGSKYRKAN
MED ANLEDNING AV CORONA-COVID-19

Uppdaterad måndag 4 maj 

I Abrahamsbergskyrkans församling vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona – covid-19.

I den situation vi nu är i, har styrelsen, församlingsföreståndaren och församlingens krisgrupp gemensamt beslutat att  ställa om till digitala gudstjänster och vi kommer alltså inte längre träffas till gudstjänst i kyrkan.

Välkommen att följa gudstjänster och andakter på Abrahamsbergskyrkans Youtube!

Se kalender och programändringar för aktuell information om verksamheten.

Vi lyssnar på Folkhälsomyndighetens råd och anpassar aktiviteter efter rådande omständigheter. Krisgruppen sammanträder löpande och tar nya beslut kontinuerligt.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en som har symtom, även lindriga, stannar hemma och avstår från att närvara vid samlingar i kyrkan. Om du eller någon i din närhet har smitta ska du stanna hemma i enlighet med smittskyddslagen. Till dig som befinner dig i riskgruppen, till exempel äldre med någon sjukdomsbild, var extra försiktig. Var rädd om dig. 

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I Abra är det mycket verksamhet som förlitar sig på insatser från just personer över 70 och vi är tacksamma för deras insatser, men nu måste vi som församling frigöra alla som är över 70 från arbetsuppgifter i kyrkan. 

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

Frågor

Har du frågor gällande våra olika verksamheter i Abrahamsbergskyrkan eller vill prata med någon tar du kontakt med någon av församlingens pastorer Kontaktuppgifter hittar du här: https://abrahamsbergskyrkan.se/kontakt/ eller se församlingstidningen ”Livet” för kontaktuppgifter.

Du som har en uppgift att möta människor i kyrkan och känner osäkerhet eller tveksamhet inför uppdraget kontakta ansvarig person för den verksamhet du är engagerad i. 

Församlingens krisgrupp har kontinuerlig kontakt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer här: https://www.krisinformation.se/

Låt oss vara rädda om varandra!
Församlingen ber och var gärna med i bön: 

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av Corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss. Välsigna och bevara oss. Amen.