Välkomna Hanna och Maria – nya körledare i Abra

Nu är det klart! Två körledare har nu anställts som förstärkning under vår musikledare Helena Bäckmans tjänstledighet resten av året. Hanna Hellström ansvarar för barnkörerna och Maria Wilsson för kyrkokören Canta Felice. Helena kommer fortsatt att leda småbarnsmusiken Sjung med ditt barn. Varmt välkomna till oss!


Läs om Hanna och Maria

Hanna Hellström

Jag heter Hanna Hellström och ska ta över barnkörerna i Abrahamsbergkyrkan! Jag är sångare, körledare och musiketnolog och har hållit på med musik hela livet samt jobbat som körledare i 8 år. I nuläget leder jag två poprockkörer för vuxna, men tidigare har jag lett barnkörer på musikskola, drivit språkkörer för nyanlända och körer för personer med neurologiska sjukdo mar. Jag ser musik och sång som livsviktigt både för barn och vuxna. Jag ser så mycket fram emot att få träffa och sjunga med alla barn i Abrahamsbergkyrkan och tillsammans mötas i gemenskap och sångglädje!

Maria Wilsson

Jag heter Maria Wilsson och har arbetat som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i många år, mestadels i Sörmland och Uppland. Alla delar av jobbet har sina utmaningar: barnkör, vuxenkör, orgelelever, orgel spel vid förrättning och gudstjänst. Jag uppskattar den stora variationen i yrket och att i samarbetet med andra få bidra med det jag kan. Jag ser fram emot att träffa församlingen och att få jobba med kören Canta Felice!