Fika-servering 19.00-21:00 . Scouterna säljer korv.

Kör, vårtal och tändning av brasan startar 20.00
Vårtalare: Ulla Marie Gunner
Insamling till Diakonia.

Vill du vara med i vårkören? Vi övar strax före 19.30 vid Backstugan