Det är nu klart att Inga Johansson kommer tillbaka till vår församling på 50 % under tiden 15 januari-31 juli 2023. Det gläds vi åt och vi hälsar Inga välkommen tillbaka i samband med gudstjänsten den 15 januari.