Att växa och mogna som människor och som kristna gör vi genom att uppleva, reflektera och utmanas av livet självt. Vi växer genom hela livet. Men ibland måste vi få hjälp och ta tid för att prioritera växten och mognaden. Här är några möjligheter för dig att tillsammans med andra få växa:

Bibelklubben 20+

Du som är ung vuxen, över 20 år, är välkommen till vår samtalsgrupp mellan 19:00-21:00 på torsdagar udda veckonummer. Start för hösten?

Ledare:  Maria Öst,  maria.ostabrahamsbergskyrkan.se,  073-950 03 03

 

Pilgrimsvandring

Abrahamsbergskyrkan erbjuder en gemensam dagsvandring på någon av Ingegerdsledens etapper igen den 6 juni 2019. Men info kommer under vårterminen 2019.

Ledare: Björn och Ingegerd Danielsson

Kontaktperson: Lasse Vallmoss lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se , 08- 80 20 70.

 

Retreat

Abrahamsbergskyrkan erbjuder en årlig 2 dagars retreat på vår fritidsgård Koviken. Nästa retreat är planerad till hösten 2019.

Ledare: Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se , 08- 80 20 70.

 

Resa till Iona, sommaren 2020

Iona, en ekumenisk kommunitet på ön Iona, västra Skottland. Kommuniteten erbjuder enskilda och grupper att vara med under en vecka och leva med i kommunitetens liv. Iona känd för sin vackra karga natur och kommunitetetens kreativa och uttrycksfulla andakter.

Kontaktperson: Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se , 08- 80 20 70.