Tillväxt

Att växa och mogna som människor och som kristna gör vi genom att uppleva, reflektera och utmanas av livet självt. Vi växer genom hela livet. Men ibland måste vi få hjälp och ta tid för att prioritera växten och mognaden. Här är några möjligheter för dig att tillsammans med andra få växa.

Samtalsgrupp. Att läsa Bibeln
Vi kommer att läsa Apostlagärningarna tillsammans. I Februari 2020 kommer vi erbjuda två grupper. En på dagtid och en på kvällstid.

Pilgrimsvandring
Abrahamsbergskyrkan erbjuder en gemensam dagsvandring med samtal, reflektion, tystnad. Nästa tillfälle blir i maj/juni 2020.

Retreat
Abrahamsbergskyrkan erbjuder en årlig 2 dagars retreat på vår fritidsgård Koviken. Nästa retreat är planerad till våren 2020.

Resa till Iona, sommaren 2020
Iona, en ekumenisk kommunitet på ön Iona, västra Skottland. Kommuniteten erbjuder enskilda och grupper att vara med under en vecka och leva med i kommunitetens liv. Iona känd för sin vackra karga natur och kommunitetetens kreativa och uttrycksfulla andakter. Info kväll om Iona resan sker:

Måndag 2 dec 19.00 Då börjar planeringen för en studie- och pilgrimsresa dit sommaren 2020.

För vidare frågor, ring Abrahamsbergskyrkans expedition på tel 08-80 20 70.