Studierådet är valt av årsmötet och har som sitt särskilda uppdrag att initiera och planera studie- och föreläsningsverksamhet inom Abrahamsbergskyrkans församling.

Med studieverksamhet menar vi både arbete i form av studiecirklar och föreläsningar, både enskilda och i serieform. Den studieverksamhet som ligger inom AbraSenior, AbraUng eller musiklivet ligger utanför studierådets ansvar.

Arbetet sker nära kollegiets verksamhetsplanering och ska till sitt innehåll ligga inom ramen för kyrkans vision.

Genom Markusåret och föreläsningsserien hösten 2017 inom jämförande religionsvetenskap ligger tyngdpunkten i studiearbetet just nu inom bibelkunskap och teologi. Vi tror det är viktigt också framöver. Studierådet planerar därför fortsättningsvis för att erbjuda föreläsningar om kristen tro och sekularisering.

Studierådet har också sett ett stort önskemål om fortsatta studier och föreläsningar kring psykisk hälsa, särskilt bland unga. Under hösten 2018 planeras för en föreläsning med fokus på att vara ”Schysst på nätet”.