Personligt samtal: själavård, bikt och andlig vägledning

Att få samtala om det som är viktigt, det som kan vara svårt, i ett förtroligt och ”säkert rum”.

Samtal med pastor. Ibland behöver vi stanna upp och reflektera över vårt liv. Några gånger i livet hamnar vi i livskriser. Kanske genom en förlust. Andra gånger står vi inför viktiga val och beslut och behöver råd. I det enskilda samtalet kan du ta upp livets olika frågor. I ett kristet sammanhang kallas dessa samtal för själavård.

Bikt. Det är att inför en pastor i avskildhet bekänna sin skuld och genom pastorn ta emot Guds förlåtelse.

Andlig vägledning. Ett samtal kan också ske som andlig vägledning. Det syftar till att upptäcka Guds närvaro i våra liv. Att få stöd att ännu bättre leva som en kristen. Det viktiga i samtalet är relationen mellan dig och Gud, att få hjälp att lyssna till sitt eget hjärta och till Gud.

Vi som är pastorer har absolut tystnadsplikt om det som sägs i ett självavårdssamtal eller bikt. De finns till för att lyssna, stödja och be med dig.

Önskar du personligt samtal? Kontakta oss gärna.

Pastor:

Vakant

Diakon:

Helena Eriksson helena.eriksson@abrahamsbergskyrkan.se , 0739 – 50 03 03