Personligt samtal: själavård, bikt och andlig vägledning

Att få samtala om det som är viktigt, det som kan vara svårt, i ett förtroligt och ”säkert rum”.

Samtal med pastor. Ibland behöver vi stanna upp och reflektera över vårt liv. Några gånger i livet hamnar vi i livskriser. Kanske genom en förlust. Andra gånger står vi inför viktiga val och beslut och behöver råd. I det enskilda samtalet kan du ta upp livets olika frågor. I ett kristet sammanhang kallas dessa samtal för själavård.

Bikt. Det är att inför en pastor i avskildhet bekänna sin skuld och genom pastorn ta emot Guds förlåtelse.

Andlig vägledning. Ett samtal kan också ske som andlig vägledning. Det syftar till att upptäcka Guds närvaro i våra liv. Att få stöd att ännu bättre leva som en kristen. Det viktiga i samtalet är relationen mellan dig och Gud, att få hjälp att lyssna till sitt eget hjärta och till Gud.

Vi som är pastorer har absolut tystnadsplikt om det som sägs i ett självavårdssamtal eller bikt. De finns till för att lyssna, stödja och be med dig.

Önskar du personligt samtal? Kontakta någon av våra pastorer.

Pastorer:

Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se , 08- 80 20 70.

Inga Johansson, inga.johansson@abrahamsbergskyrkan.se 076-5053181.

Esther Kazen, esther.kazen@abrahamsbergskyrkan.se 0703-97 50 88.