Diakoni

Diakonala Rådet (DR) är en arbetsgrupp vald av årsmötet inom Abrahamsbergskyrkans församling. Dess uppdrag är att driva, inspirera och följa upp diakonalt arbete i församlingen. Detta sker långsiktigt och genom olika sociala projekt. Det sker genom flyktingarbete som t.ex. hjälp till ensamkommande flyktingbarn och asylsökande. Även genom att bistå enskilda människor med olika sociala behov.

Kontaktperson: Helena Eriksson, församlingens diakon Tel. 0739 500303