Diakoni

Diakonala Rådet är en arbetsgrupp bestående av några personer inom församlingen som har ett speciellt uppdrag att initiera och driva diakonalt arbete. Det kan innebära stöd och hjälp till människor med olika behov och grupper, t.ex. projektet Vinternatt för romer, ensamkommande ungdomar och asylsökande. Projekt Vinternatt 2 är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad, Ny Gemenskap och lokala församlingar.

Är du intresserad av att vara engagerad i dessa övernattningar, ring Arne Prembäck på tel nedan.

Kontaktperson: Arne Prembäck tel. 070 441 3097