Diakoni

Diakonala Rådet är en arbetsgrupp bestående av några personer inom församlingen som har ett speciellt uppdrag att initiera och driva diakonalt arbete. Det kan innebära stöd och hjälp till människor med olika behov och grupper, t.ex. projektet Vinternatt för romer, ensamkommande ungdomar och asylsökande.

Vinternatt 2

Abrahamsbergskyrkan och Västerleds församling fortsätter inom ramen för projekt Vinternatt 2 att erbjuda övernattningar för romer lördags- och söndagsnätter mellan 12 januari och 14 april 2019. Projekt Vinternatt 2 är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad, Ny Gemenskap och lokala församlingar.

Är du intresserad av att vara engagerad i dessa övernattningar är du välkommen till en informationskväll måndagen den 10 december kl. 18.00 i Abrahamsbergskyrkan med adress Bävervägen 45 i Bromma. Om du  vill vara engagerad men inte kan vara med på informationskvällen kan du kontakta Arne Prembäck på tel 070 441 30 97.

 

Kontaktperson: Arne Prembäck tel. 070 441 3097