Varmt välkomna Esther, Helena och Inga till Abrahamsbergskyrkan!

Under hösten har styrelsen arbetat med frågan kring ersättning för tjänsterna pastor med barn- och ungdomsinriktning och musikledare. Nu kan vi glädjande meddela att vi under våren förstärker kollegiet med två temporära pastorstjänster samt anställer en musikledare. Pastorerna som ansluter till församlingen i vår är Inga Johansson och Esther Kazen, medan Helena Bäckman har en tillvidaretjänst som musikledare.

Här nedan presenteras de nya medlemmarna i kollegiet:

Inga Johansson

Inga Johansson arbetar idag på Equmeniakyrkan som samordnare för kyrka och Samhälle och har mångårig erfarenhet av samfunds- och församlingsarbete. Inga kommer att vara 50 % tjänstledig från Equmenia när hon arbetar hos oss i Abra. Hon kommer att predika och leda gudstjänster, andakter och förrättningar och vara engagerad på torsdagarnas samlingar. Tjänsten omfattar 50 % av en heltidstjänst under perioden 15 januari till 30 juni, 2020.

– Jag hoppas att få dela tro och liv, allvar och skratt med er alla i Abrahamsbergskyrkan och ser fram emot mot många goda möten, säger Inga Johansson.

Esther Kazen, arbetar idag som generalsekreterare i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd på 60%. Hon skriver och föreläser också om kristen tro, feminism, HBTQ och bibliska kvinnor. Ester att kommer att inrikta sig på barn och ungdomar i Abra. Hon kommer att stötta AbraUng styrelsen, finnas med på tonårskvällarna samt predika någon gång i månaden.  Tjänsten omfattar 50 % av en heltidstjänst under perioden 1 februari till 30 juni, 2020.

Esther Kazen

– Pastorstjänsten i Abrahamsberg blir ett väldigt fint komplement till min tjänst på Sveriges Ekumeniska kvinnoråd, säger Ester Kazen.

Helena Bäckman

Helena Bäckman flyttade i höstas till Stockholm för att studera viola på masterprogrammet vid Kungliga musikhögskolan och kom då i kontakt med Abrahamsbergskyrkan. Som musikledare i kyrkan har Helena ansvar för tre barnkörer samt vuxenkören. Tillsammans med musikrådet är hon även med och utformar de musikaliska delarna i kyrkans verksamhet och gudstjänstliv. Tjänsten är en 50 % tillsvidareanställning som musikledare fr om januari 2020.

– Jag brinner för att inspirera, undervisa och leda andra i musik, säger Helena Bäckman.

Jenny Nilsson kommer under våren att fortsatt att leda Småbarnsmusiken och Sjung och Må Bra-kören på timbasis.

Jenny Nilsson