Studierådets roll och verksamhet

Studierådet är valt av årsmötet och har som sitt särskilda uppdrag att initiera och planera studie- och föreläsningsverksamhet inom Abrahamsbergskyrkans församling. Med studieverksamhet menar vi både arbete i form av studiecirklar och föreläsningar, både enskilda och i serieform. Den studieverksamhet som ligger inom Abra Senior, Abra Ung eller musiklivet ligger utanför studierådets ansvar.

Arbetet sker nära kollegiets verksamhetsplanering och ska till sitt innehåll ligga inom ramen för kyrkans vision.