Vill du läsa och samtala om Hebreerbrevet tillsammans med andra? Vi träffas under nio måndagskvällar under hösten, mellan 19.00 och 20.30, alternativt onsdagar mellan 15.30 och 17.00 Start 26 september respektive 28 september. Inför varje träff läser vi ett kapitel i brevet som en förberedelse. Anmälan, senast 25 september till lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se