Under juli och augusti månad inbjuder vi till andakt varje söndag
kl.11.00 i Abra. Vid fint väder ses vi utomhus på kyrkbacken.
Sommarpastor Pheabe Gabrial ansvarar för andakterna. Sommarandakterna
äger rum fr om 9 juli till och med 20 augusti.
Varmt välkommen!