Kostnadsfri utbildningskväll 27 september

SCHYSST PÅ NÄTET

Hur kan du som ledare och vuxen förebild förebygga kränkningar på nätet?

Alla vi som är vuxna eller är ledare för barn och unga har en viktig roll när det kommer till att guida och stötta barn och unga i deras liv på nätet.

Schysst på nätet är en utbildning för vuxna som vill lära sig mer om det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet. Syftet med utbildningen är att hitta ett fungerande förhållningssätt till ungas användande av nätet, att inspirera till att vara mer närvarande samt ge konkreta verktyg för hur man som som barnet vill vända sig till om något händer.

Datum och tid: torsdagen den 27 september, kl 19-21

Plats: Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45 i Bromma

Utbildningen är kostnadsfri. Ingen föranmälan behövs.

Utbildningen tar upp följande teman:

• Utgångspunkter för arbetet med att skapa ett tryggare klimat på nätet för barn och unga. Teoretisk bakgrund som bygger på forskning, lagstiftning och Friends erfarenheter

• Vilka kompetenser vill vi att barn och unga ska ha? Och hur kan vi utveckla deras kompetenser?
• Praktiska tips om vad du som förebild kan göra och vad vi bör tänka på

Föreläsare: Bodil Ahlström, utbildare på Friends

Kolla gärna på :

www.friends.se
www.surfalugnt.se

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning
diskriminering. Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och
idrottsföreningar i hela landet.

Varmt välkommen!

Studierådet i Abrahamsbergskyrkan och S:t Lukas, Studieförbundet Bilda