Kategori: General Gudstjänst


25 juni, 2023

Johannes Döparens dag. Den högstes profet. Predikan: Inga Johansson. Gudstjänstledning: Helena Eriksson. Övriga medverkande: Missionär Tilda Jönsson, konfirmanderna, Helena Bäckman, Kalle Zetterberg, Magnus Liman. Musik: konfirmanderna och Jonas Eliasson

Visa hela kalendern