Kategori: General Gudstjänst


19 mars, 2023

Midfastosöndagen: Livets bröd
Gudstjänst
Insamling och förbön för Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning
Predikan: Olle Hilariusson Biträdande rektor och kursföreståndare för Diakonal utbildning
Gudstjänstledning: Lena Liman
Sång: Elina Lyckeborg
Organist: Jonas Eliasson

Obs! Ej nattvardsgudstjänst som tidigare annonserats

Visa hela kalendern