Kategori: General Gudstjänst


5 februari, 2023

Kyndelsemässodagen: Uppenbarelsens ljus
Nattvardsgudstjänst - utdelning av biblar till födda, döpta och barnvälsignade
Predikan: Inga Johansson
Gudstjänstledning: Ulla-Lena Ingelstam
Musik: Ungdomskör
Organist: Jonas Eliasson

Visa hela kalendern