Rutiner för att minska smittspridning, med anledning av coranapandemin 2020,  gällande gudstjänster och övriga samlingar i Abrahamsbergskyrkan

Syfte: Att minska smittspridning

Allmänt: Följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och beslut.

 

Inför gudstjänster/samlingar:

 • Lappar med uppmaning att tvätta händer och att hålla avstånd ska finnas synliga för alla!
 • Handsprit vid ingång och andra lämpliga platser.
 • Ansvariga mötesvärdar/ledare som har koll på antalet ska utses. Max 50 personer.
 • Komma överens i förväg inom gruppen ansvariga vem som kommunicerar detta med dem som kommer efter att det redan är 50 personer på plats.
 • I kyrksalen sitter vi på varannan bänk alternativt i sicksack på varje bänk. Sittplatser ska märkas ut. Mötesvärdar som ansvarar för detta ska utses. Minst 1 meter avstånd mellan sällskap.
 • I andra lokaler ska också stolar och bord placeras så att det är minst 1 meter mellan sällskap.
 • Planera så att ingen kö uppstår. Tänk särskilt på in-/utpasseringar till både lokalen och kyrkan. Utse gärna värdar med särskilt ansvar för in- och utpasseringar.

 

Vid alla samlingar gäller att hålla avstånd. Ledare och andra funktionärer håller uppsikt på detta.

Maxantal är 50 personer i alla samlingar!  (I mindre lokaler måste antalet anpassas till yta.)

 

Gällande servering oavsett lokal:

 • Markera med lappar i lokalen gällande handtvätt  och att hålla avstånd!
 • Sittande servering. Om det inte är möjligt att servera vid bord , portionera då till varje person på enskilda fat. Håll avstånd i kön vid ”gående servering”.
 • Ha avstånd mellan bord och begränsa antalet sittplatser vid varje bord.
 • Serveringsgrupp använder plasthandskar och har uppsikt över avstånd .