Retreat på Koviken har tyvärr blivit inställd!

20 – 22 september 2019

I Guds tystnad får jag vara

Jesus sade till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt,
så att vi får vara ensamma och ni kan vila er litet.” (Markus 6:31).

Vi bjuder in till några dagars rekreation och tyst samvaro där du får dra
dig tillbaka från de krav vardagen ställer, för att lyssna inåt mot Guds
tilltal och få perspektiv på livet genom tystnad och eftertanke.
I retreaten ingår eget rum, färdiglagade måltider och en fast ordning för
dagarna med utrymme för andakt och meditation. Fri tid för eftertanke,
andlig läsning och få vara i Guds vackra natur. Det kommer också att
finnas tillfälle till enskilda samtal.

Retreatledare: Lasse Vallmoss, Abrahamsbergskyrkan och Karin
Andersson, Kyrkan vid Brommaplan

Retreaten börjar med kvällsmat kl. 19.00 på fredagen och avslutas på
söndagen med fika kl. 15.00.

Anmälan senast 11 september till
info@kvibro.se eller lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se.
Det finns begränsat antal rum, så dröj inte för länge med din anmälan.

 

Mera information hittas här