Välkomna med på årets Pilgrimsvandring. Vi samlas utanför Abrahamsbergskyrkan kl. 10.00. Hela vandringen är ca 7 km och beräknas ta ca 4 timmar inkl. pauser.
Vi planerar för en kaffepaus efter knappt 2 km och en senare matpaus. Ta med egen matsäck! Anmälan till Björn Danielson, familjen.danielson@gmail.com eller via tfn 0705–294 395.