Välkommen till information om några resursförstärkningar av kollegiet i vår (läs mer om vilka som ansluter här).

I samband med kyrkkaffet den andra och tredje advent, alltså 8 och 15 december 2019, kommer styrelsen att informera om kollegiets arbete under våren.

Inga nya beslut ska fattas.

Varmt välkommen!

/styrelsen