Skärtorsdag. 18 april 19.00 Nattvardsandakt i Taizéanda.

Vi befinner oss i slutet av fastan, i en vecka som kallas för stilla veckan. 

Jesus instiftar den första nattvarden – sedan grips han.

Den här kvällen är förebilden för kyrkor i hela världen varje gång de firar nattvard med bröd och vin. Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna är den allra första nattvarden. 

Senare på natten, när Jesus och hans nära vänner har samlats i Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska soldaterna.

Det är en av lärjungarna, Judas, som förråder Jesus. Han får 30 silvermynt för att avslöja vem Jesus är. Judas visar soldaterna vem Jesus är genom att ge honom en kyss.

Ikväll handlar det om gemenskap tillsammans, om närhet, om svek och att ge löften som man inte håller.

I Abrahamsbergskyrkan får vi hjälp av sånger som vi sjunger tillsammans från den franske kristna kommuniteten i Taizé, för att komma nära nattvardens glädje och mysterium.

Vi sitter i en ring och delar kvällens bibeltexter, delar bröd och vin och vi ber för varandra och för vår värld.

 

Långfredag. 19 april 11.00 Gudstjänst vid korset

När Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden. Anledningen är att Jesus har gjort anspråk på att kalla sig judarnas kung.  De romerska soldaterna för Jesus till förhör hos Pontius Pilatus som var ståthållare, det vill säga förvaltare. Pontius Pilatus bestämmer att Jesus ska dömas till döden för att han har kallat sig ”judarnas kung”. Jesus får själv bära sitt kors till Golgata, en kulle utanför staden, där han korsfästs bredvid två rövare. Rövarna som är korsfästa bredvid Jesus hånar honom och ber honom hjälpa sig själv och dem, om han nu är Gud son. En av rövarna ber också Jesus att tänka på honom om det skulle vara så att hans Gud hjälper. Jesus svarar att han redan idag ska vara med honom i paradiset. När Jesus dör berättas att mörkret faller över jorden och Jesus ber till Gud med orden ur Psaltaren 22: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?”

När Jesus ger upp andan och dör skakar jorden och soldaten som vaktar korset säger: ”Den mannen måste ha varit Guds son”. En soldat sticker sin lans i Jesus sida för att konstatera att han är död. En av lärjungarna tog sedan ner Jesus kropp, lindade den med linnebindlar och kryddor och lade honom i en grav i närheten av platsen där han korsfästs.

Det är stilla, avskalat och ingen orgel idag. Vi sjunger psalmerna accapella. Vi kommer att spika våra bönelappar på korset. På långfredagen serveras det inget kyrkkaffe.

 

Påskdagen 21 april. 11.00 Kristus är uppstånden

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen bortrullad och hans kropp är inte där. Jesus har uppstått från döden.  Alla evangelisterna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes) skriver om påskdagen, men på lite olika sätt. Här beskriver vi skeendet de berättar om.

Johannes berättar att medan det fortfarande var mörkt kommer kvinnorna till graven. Markus säger att det är tidigt på morgonen när solen går upp som de kommer för att smörja Jesu kropp med välluktande kryddor. Kvinnorna undrar vem som ska rulla undan stenen, som ligger för gravens öppning. Det blev ett kraftigt jordskalv enligt Matteus, och Guds ängel kom ner och rullade undan stenen. Lukas och Johannes konstaterar att när kvinnorna kommer fram till graven är stenen redan bortrullad. När de går in i graven kan de inte hitta Jesu kropp berättar Lukas, och Johannes talar om hur kvinnorna med en gång springer därifrån och säger till Simon Petrus och ytterligare en lärjunge att Jesus inte är där. De två lärjungarna springer sedan själva och lutar sig in och ser att linnebindlarna ligger där tillsammans med duken som hade täckt Jesus huvud.

Hos Matteus säger ängeln, som har rullat undan stenen, till kvinnorna att inte vara rädda utan skynda sig att berätta för lärjungarna att Jesus har uppstått. De lämnar graven och både rädda och glada springer de för att berätta för lärjungarna.

I Lukasevangeliet möter kvinnorna två män i skinande kläder som frågar dem varför de söker den levande bland de döda. Han är ju inte där, han har uppstått. Johannes berättar att Maria möter två änglar som frågar henne varför hon gråter, och när hon vänder sig om är det Jesus som står där. Hon känner inte igen honom först, utan tror att det är trädgårdsmästaren. Kvinnorna i berättelserna fylls både av rädsla, glädje, de darrar och är utom sig, men de berättar för lärjungarna om vad de har upplevt. När Jesus uppstår besegras döden för alltid. Det innebär att vi människor inte behöver vara rädda för döden, eller ondskan. På påskdagen firar vi att livet har segrat över döden och att godheten har segrat över ondskan. Guds kärlek kan rädda oss. 

På påskdagens förmiddag firar vi att Jesus har uppstått. Det är en glad gudstjänst. I kyrkan tänder vi ett stort påskljus som symbol för att ljuset har besegrat mörkret. Kyrkokören Canta Felice sjunger. Vi påminns att påsken var urkyrkans stora dophögtid, genom att påminnas om vårt eget dop och kan få förnya vårt dop i en enkel handling. Vi firar igen nattvard, som är sen symbol på att Jesus dog och uppstod.  Predikar gör församlingens tidigare pastor Per-Magnus Selinder. Kyrkkaffe serveras efter denna festliga gudstjänst.

(Tack till Svenska Kyrkans hemsida, som det mesta av denna artikel är hämtad ifrån.)

Lasse Vallmoss