Påsken är kyrkans största helg – en tid för hopp och nytt liv! Då firar vi att Jesus uppstod och besegrade döden.
Varmt välkommen att fira påsk i Abrahamsbergskyrkan!

På Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem och Stilla veckan inleds.
Kyrkklockorna tystnar och musiken går i moll.
Stilla gudstjänster försöker leda oss in i eftertanke och inlevelse i Jesu smärta, förnedring och död.
På Påskdagen firar vi att Jesus har uppstått! Det är en glad gudstjänst.
Livet har segrat över döden och godheten har segrat över ondskan. Guds kärlek kan rädda oss.
Jesus Lever!

Under hela påsken och stilla veckan från Palmsöndag fram till Påskdagen läser vi ur Johannesevangeliet kapitel 17,18 och 19 (sid 1765-1770 i Psalmer och Sånger).

På Skärtorsdagen kl 19 är fokus i berättelsen att Jesus instiftar nattvarden och vi får följa med till Getsemane trädgård.
Vi firar en enkel nattvardsmåltid tillsammans och sjunger meditativa sånger från Taizé.

På Långfredagen kl 11 hör vi berättelsen om hur Jesus utlämnas och dör på korset.
Vi får spika upp vår oro och våra böner på korset.

På Påskdagen kl 11 får vi vara del av uppståndelsens morgon och tillsammans ropa;
“Ja, Han är sannerligen uppstånden!”.
Vi firar nattvard och vi får förnya vårt dop.