Torsdagar kl 16.00-18.00 står kyrkan öppen för enskild andakt, ljuständning och stillhet i kyrksalen.

Någon av kyrkans pastorer finns på plats för samtal för den som önskar.

Du som du som behöver någon att prata med, men inte kan eller vill komma till kyrkan får gärna kontakta någon av pastorerna via telefon. Pastorerna tar gärna enskilda samtal via telefon och går att nå på följande nummer.  Inga Johansson, 076-5053181, Lasse Vallmoss, 0704 537947 och Esther Kazen, 0703-97 50 88.
Pastorerna har tystnadsplikt

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, och vid närvaro i kyrkan gäller särskilda riktlinjer för att minska smittspridning. Information finns i kyrkan. Vi vädjar att riskgrupper och var och en som har symptom, även lindriga, stannar hemma och avstår från att komma till kyrkan.