Abrahamsbergskyrkan är en del av Equmeniakyrkan

Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus.

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med 690 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har vi en bredd av verksamheter och mötesplatser. Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med öv er 500 miljoner medlemmar.

Abrahamsbergskyrkan har sina rötter i Svenska Missionsförbundet eller Missionskyrkan men är nu en del av den större gemenskapen Equmeniakyrkan.

Läs mer om Equmenia på www.equmeniakyrkan.se

PS.

När man pratar om Equmenia – och inte Equmeniakyrkan – menar man i allmänhet Equmenias ungdomar, mer om dem här: www.equmenia.se