Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas.

Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld.

Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya så väl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg.

Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får undervisning.

 

 

Läs mer:

Församling 

Vår tro

Styrelse

Equmeniakyrkan

Samarbeten

Hållbarhetpolicy

Församlingsbladet Livet