Hans Lindén är ny ordförande för Abra Senior

Onsdag har blivit en stor kyrkdag i Abrahamsbergskyrkan. Tidig eftermiddag samlas 50-talet seniorer i församlingssalen och på kvällen är det fullt med scouter i Bäverkulan.
Ny ordförande för Abra Senior är sedan årsmötet i februari Hans Lindén, apotekare som haft och till en del fortfarande har ett långt yrkesliv inriktat på internationella läkemedelsfrågor.
Efter många års engagemang i pingströrelsen valde han Abrahamsbergskyrkan när han flyttade till västerort för fyra år sedan.
– Det kändes bra direkt när vi kom hit, säger han. Det var en bra sammanhållen gudstjänst, där man fick sjunga med i psalmsången och en öppen och välkomnande atmosfär.
Åren 1985-1995 hade Hans uppdrag inom Gideoniterna som sprider biblar till hotell och offentliga miljöer. Han var både ordförande i den svenska sektionen och ledamot av den internationella styrelsen. En stor del av verksamheten kom att bli bibelspridning till Ryssland efter murens fall och Sovjetunionens upplösning. Om detta kommer han att tala vid en senior­samling i Abra 24 april.
Berättelser om den egna livserfarenheten och dess samband med den kristna tron, ser Hans som viktiga inslag i seniorverksamheten.
– Här i Abra finns hur många möjligheter som helst med människor som kan berätta om sina liv och sina livsval och koppla det till sin tro.
Så tror Hans att äldres erfarenheter också kan bli viktiga för alla genera­tioner i församlingen. Äldre kan bli mentorer för yngre.
– Pensionärers erfarenheter måste nyttiggöras mer, slår den nye seniorord­föranden fast.

Anders Mellbourn