Församlingsmötet 20 juni beslutade enhälligt att kalla Ove Sommar till pastor och
församlingsföreståndare i Abrahamsbergskyrkan. Pastor Ove Sommar installeras och hälsas
välkommen vid gudstjänsten den 3 september kl. 11.00 i Abrahamsbergskyrkan. Jenny
Dobers, Regional Kyrkoledare för Equmeniakyrkan medverkar.
– Jag ser verkligen fram emot att börja jobba i Abrahamsbergskyrkan, säger Ove
Sommar. 

Ove Sommar ordinerades som pastor i Missionskyrkan 2002 och arbetar sedan
tio år tillbaka som pastor i Stuvstakyrkan. Han har tidigare jobbat fem år nationellt på SMU
Riks och Equmenia med förenings- och församlingsutveckling.
Ove är gift med Maria. De har fyra barn och bor i Kallhäll.