Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan.

Nästa söndag, den 28 april, firar vi 2:a söndagen i påsktiden med temat: Påskens vittnen.

Maria Öst, Örjan Wallin leder gudstjänsten.

Sång av Christoffer Karsberg.

Vi samlas som vanligt kl 11.00.

Varmt välkommen!

Läs i kalendarariet om alla våra samlingar och aktiviteter.