Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan.

Nästa söndag, den 16 juni, firar vi Heliga trefaldighetsdagen med temat: “Gud – Fader, Son och Ande”.

11.00 Gudstjänst på Ko­viken ihop med scout­lägret.

Lasse Vallmoss leder gudstjänsten. Scouter och ledare deltar. Kyrkkaffe som vanligt i anslutning till gudstjänsten.

Samåkning från kyrkan kl 10.30.

Varmt välkommen till våra samlingar!

Läs i kalendarariet om alla våra samlingar och aktiviteter.