Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan.

Söndag 13. Tacksägelsedagen med skördefest

Lovsång
11.00 Gudstjänst. Lasse Vallmoss, Margareta Ingelstam.
Abrakadabra, Scouter, Singsalabim. Bön och insamling för Equmenia.

Varmt välkommen till våra samlingar!

Läs i kalendarariet om alla våra samlingar och aktiviteter.