5 Februari kl 11.00

Kyndelsemässodagen: Uppenbarelsens ljus
Nattvardsgudstjänst – utdelning av biblar till födda, döpta och barnvälsignade
Predikan: Inga Johansson
Gudstjänstledning: Ulla-Lena Ingelstam
Musik: Ungdomskör
Organist: Jonas Eliasson