Musiken i Abrahamsbergskyrkan

Musiken har en stor och viktig plats i Abrahamsbergskyrkan. Vi har flera körer, musiker och sångsolister inom alla genrer som bidrar i gudstjänster och andra evenemang.

Vill du veta mer om musikverksamheten kan du kontakta musikrådet eller församlingens musikledare Helena Bäckman (helena.backman@abrahamsbergskyrkan.se).

Småbarnsmusik för barn från 0 – 3 år tillsammans med föräldrar. Vi ses måndagar klockan 10:00. Mer information, jenny.nilsson@abrahamsbergskyrkan.se

Körlek för barn från 3 – 6 år. Vi sjunger, dansar, trummar och leker tillsammans. Ansvarig: Helena Bäckman.

Barnkören Abrakadabra – sång och rörelse för barn i förskoleklass och lågstadieåldern. Ansvarig Helena Bäckman.

Musikalkören Singsalabim – från årskurs 4 till årskurs 8. Ansvarig: Helena Bäckman.

Undomskören – från årskurs 9. Ansvarig: Jonas Eliasson.

Kyrkokören Canta Felice. Ansvarig: Helena Bäckman.

Vi har också pop-up-körer vid advent och jul.