Musiken i Abrahamsbergskyrkan

Musiken har en stor och viktig plats i Abrahamsbergskyrkan. Vi har flera körer, musiker och sångsolister inom alla genrer som bidrar i gudstjänster och andra evenemang.

Vill du veta mer om musikverksamheten kan du kontakta musikrådet eller församlingens musikansvarig Jenny Nilsson.

Småbarnsmusik för barn från 0 – 3 år tillsammans med föräldrar. Vi ses måndagar klockan 10:00. Mer information, jenny.nilsson@abrahamsbergskyrkan.se

Körlek för barn från 3 – 6 år. Vi sjunger, dansar, trummar och leker tillsammans.

Barnkören Abrakadabra – sång och rörelse för barn i förskoleklass och lågstadieåldern.

Musikalkören – från årskurs 4 till årskurs 8.

Undomskören – från årskurs 9.

Kyrkokören Canta Felice

Vi har också pop-up-körer vid advent och jul.