Sex kvinnor som förändrade världen –  Birgit Friggebo, tidigare
politiker, som innehaft ministerposter.

Välkomna !