Mitt på dagen träff


16 november, 2022

Klimatnödläget & Nätverket Preachers For Future (präster och pastorer för framtid) –
Lena Bergström, pastor och evangelist, Equmeniakyrkan, Stockholmsregionen.
Ingår i Kyrkornas Globala Vecka med Västerled församling.

Visa hela kalendern